تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم بارالها!مددی کن که همه پاک شویم دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان درجوارحرم عشق همه خاک شویم
اوقات شرعی
نظرسنجی
آیا آقای فرهاد دانشجو گزینه مناسبی برای ریاست دانشگاه آزاد است؟

بله
خیر

اخبار سياسي فرهنگياخبار علمياخبار دانشگاهاخبار مسجداخبار تشكل هااخبار ادب و هنر
عنوان