تاکه ما همسفر عشق به افلاک شویم بارالها!مددی کن که همه پاک شویم دست تقدیر چنان کن که پس از دادن جان درجوارحرم عشق همه خاک شویم
اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
اخبار سياسي فرهنگياخبار علمياخبار دانشگاهاخبار مسجداخبار تشكل هااخبار ادب و هنر
عنوان